Teksty źródłowe - gry biznesowe

Serdecznie prosimy absolwentów naszych warsztatów i symulacji decyzyjnych w ramach ścieżki inżynierskiej o opanowanie najważniejszych treści z opublikowanych na tej stronie źródeł przed wykładem Autorskie Symulacje Szkoleniowe.
Przypominamy jednocześnie, że następujaca baza zawiera materiały wychodzące poza klasyczną wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji odnośnie scenariusza wymyślanych przez Państwa symulacji.
 • Szkolenie Cech Przywódczych w Nowoczesnej Firmie, Dawid Stefanowicz
 • Szkolenia Menedżerskie, Alicja Aldowska
 • Pomiary temperatury
 • Urządzenia do obróbki cieplnej w atmosferze regulacja
 • Zasady międzynarodowe układy jednostki miar
 • Gry menedżerskie – podstawy praktyczne
 • Statystyka stosowana dla inż.
 • Elektroniczne systemy przetwarzania danych
 • Tokarstwo podręcznik technologii dla ZSZ
 • Chemia dla klasy L.O.
 • Zadania z równań różniczkowych cząstkowych
 • Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych
 • Państwowy arbitraż gosp.
 • Stacje elektroenergetyczne
 • Rysunek zawodowy dla ZSzZ
 • Termodynamika techniczna
 • Systemy elektroenergetyczne
 • Mały rocznik statystyczny 1984
 • Narażenie zawodowe przy przeladunku materiałów pylistych.
 • Informatyka w rachunkowości
 • Leksykon przezwajania silników inkukcyjnycha
 • Proces wdrażania reformy gospodarczej
 • Chemia dla kandydatów na wyższe uczelnie
 • Teoria ergodyczna
 • Języki mikrokomputerów
 • Sterowanie i regulacja silników elektrycznych
 • Komputer i pomiary
 • Window 3.0
 • Gospodarka skojarzona cieplno-elektryczna
 • Kredyty i gwarancje bankowe.wyd.II zaktualizowane i rozszerzone.Prot.nr 134-zamiany
 • Podręczny słownik angielsko - polski
 • Technika badań wysokonapięciowych.Tom I.Wyd.I. 432str.,23cm.
 • Ekologia - wybór przyszłości 374 str., 24 cm
 • Analiza matematyczna w zadaniach cz.I Wyd.XIX 510 str., 24 cm
 • Ortopedia z traumatologią narządów ruchuPodręcznik dla studentów 280 str., 24 cm
 • 1-2-3 Lotus dla opornych Obejmuje 1-2-3 wersja 2.4 wyd I 154s 20cm
 • Mechanika ogólna Statyka i kinematyka T.I Wyd.IV 324 str., 24 cm
 • Przewodnik po IBM PC czyli od DOSa przezWindows do aplikacji 164 str., 20 cm
 • Historia polityczna świata Kalendarium wydarzeń 1945-1994 632 str., 24 cm
 • Symulacje dla dorosłych – fundamenty praktyczne
 • Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich Architektura i budownictwo Wyd.III 467 str., 25 cm
 • Technologia dla elektroników Wyd.IV 220 str., 20 cm
 • Pzegląd elektroniki 183s 23cm
 • Alchemia PC - jak oswoić każdy komputer,czyli... 651 str., 26 cm
 • Encykolpedja powszechna t 18
 • Encyklopedia biznesu T.2 736 str.24 cm
 • Kodeks handlowy - komentarz T 2 1198 str,21 cm
 • Obróbka metali z materiałoznawstwem Podręcznik dla ZSZ i Liceum Zawodowego Wyd.X 380 str,20 cm
 • Prawo rzeczowe Wyd.VII 340 str, 20 cm
 • Fundamenty informatyki użytkowej 150 str, 30 cm
 • Jak i gdzie ubezpieczać majątek firmy
 • Statystyka - zbiór zadań 135 str, 20 cm
 • Europa dwudziestego wieku Wyd2
 • Zarządzanie finansowe Praktyka i praktyka t2
 • Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939 352 str, 20 cm
 • Kierowanie
 • Grzyby 255 str, 30 cm
 • Encyklopedia prawa 981 str 20 cm
 • Słownik marketingu i reklamy angielsko- polski 541s 18cm
 • Stabilizatory napięcia t. 1 Dane zastosowania
 • Słownik niemiecko-polski, polsko-niemiecki 585 str, 19 cm
 • Wstęp do inżynierii materiałowej 598 str, 24 cm
 • Windows XP Professional Pl ćwiczenia praktyczne 96 str. 24 cm
 • Polen - album wersja angielska 128s 29cm

  23.03.2016. 00:10