Środki Unijne na szkolenia biznesowe

Ogłaszamy iż w ramach funduszu europejskiego „Zachodniopomorski Fundusz Społeczny” na cztery Szkolenia Z Myślenia Strategicznego środki otrzymały opisane poniżej projekty:
 • Szkolenia dla Finansistów w firmie Ultrahut
 • Program Szkoleniowy dot. zarządzania firmą potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • "Nowa generacja urządzenia do kontroli baterii VRLA telekomunikacyjnych modelów zasilających."
 • "Poznaj świat. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Tarnowskich Górach"
 • innowacyjna linia do produkcji soczewek
 • sporządzenie planu dynamizacji importu innowacyjnych wyrobów P.W. Foliarex w Stęszewie.
 • opracowanie technologii nowej generacji czujnika wodoru i jego związków do zastosowań w warunkach ponadnormatywnych
 • sporządzenie i wdrożenie technologii produkcji wyrobów kompozytowych z odpadów poprodukcyjnych
 • sporządzenie i implementacja osystemowania systemów automatycznej inspekcji wizyjnej (58.29.29.0)
 • opracowanie i wdrożenie urządzenia do optycznego pomiaru i rozpoznawania kształtów w zastosowaniach przemysłowych. PKWiU: 26.51.66.0
 • opracowanie modernizacyjnej technologii syntezy fragmentów RNA oraz konstrukcji mikromacierzy RNA
 • sporządzenie receptury i procedury produkcji uszczelniacza butylowego z recyklatu gumowego.
 • koncepcja B2B szansą na dalszy unowocześnienie i wzrost konkurencyjności Firmy POL-INOWEX s.a.
 • plan Fineus - e-kontroling finansowy dla MSP
 • unowocześnienie serwisu elektronicznego umożliwiająca prowadzenie aukcji w czasie rzeczywistym oraz realizację procesów biznesowych drogą elektroniczną
 • model inteligentnego oświetlenia LED do zastosowań przemysłowych
 • system wspomagania zarządzania w ochronie zdrowia w wymiarze terytorialnym w oparciu o narzędzia BI
 • opracowanie CBR multimedialnych systemów Oświetlenia Awaryjnego
 • wdrożenie nowoczesnego procesu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją handlową w firmie Complet
 • wdrożenie nowoczesnego projektu informatycznego do bezobsługowej wymiany informacji między Spółką ELWET a jej Partnerami.
 • wdrożenie harmonogramu intensyfikacji importu w przedsiębiorstwie Polon-Poznań Sp. z o.o.
 • uruchomienie dedykowanego systemu informatycznego do zarządzania środowiskowego w relacjach firma Invest Eko - kontrahenci.
 • implementacja innowacyjnej procedury procesu Lokalizator - Multimedialny, Interaktywny Stand Informacyjno - Reklamowy
 • zbudowanie elektronicznego kompleksowego systemu szkoleniowego w zakresie krajowego i europejskiego prawa podatkowego TAXTUBE
 • stworzenie mobilnego portalu pracy z ofertami pracy z krajów niemieckojęzycznych
 • stworzenie zdalnego serwisu I-ISO, stanowiącego narzędzie dla przedsiębiorców, do zarządzania dokumentacja projektową i zapisami zgodnie z wymaganiami międzynarodowych standardów zarządzania ISO.

  29.01.2017. 00:01