Rekomendacje – szkolenia ze sprzedaży - Akademia Rozwoju Biznesu

Ranking przesłanych aplikacji w ramach dotacji Norweskiego Grantu Przedsebiorczości: --B0/A/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, poprawa konkurencyjności w zakresie technologii produkcji warstwy ochronnej przekładników pomiarowych średniego napięcia., Magneto Spółka Cywilna, Dla tego aplikacji przyznano subwencję na symulacje biznesowe. Zalecane w tym projekcie szkolenia z zarządzania najlepiej zrealizuje trener treningu kierowniczego. --2/B/PODLASKIE-, wzrost konkurencyjności poprzez wielopoziomowe usprawnienie innowacji produktowej i marketingowej w działalności firmy., Guide Sp. z o.o., Dla tego zgłoszenia przyznano finansowanie na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener zarządzania: Zbigniew Kudła. Zalecane szkolenia w spółce Homo Creatore --D1/W/MAZOWIECKIE-, wdrożenie technologii numerycznej w firmie w celu zwiększenia wydajności i jakości produkcji krzeseł., Tadeusz Moskała PPTU STOLMOS, Dla tego aplikacji ogłoszono środki na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Szymon Grzesiak. Zalecane w fundacji Profess --8/J/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, ekonomizacja technologii renowacji rurociągów metodą rękawów z włókna szklanego nasączanych żywicą utwardzaną promieniami UV do renowacji rurociągów., eurotrex Sp. z o.o., Dla tego aplikacji zaakceptowano finansowanie na symulacje team building. Rekomendowany trener interpersonalny: Zbigniew Tymochowicz. Zalecane treningi menedżerskie w spółce Training Partners --A4/R/MAŁOPOLSKIE-, Poszerzenie oferty o innowacyjny produkt kosmetyczny o miejscowym działaniu rozgrzewającym., "WATS" PIASECKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Dla tego aplikacji zatwierdzono środki na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Piotr Herra. Zalecane warsztaty sprzedażowe w agencji Brainstorm --4/F/OPOLSKIE-, Zakup energooszczędnej suszarni próżniowo-kondensacyjnej w celu modernizacji i rozwoju przedsiębiorstwa, DAMIAN ŚWIERC "STOLLDREW" ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY, Dla tego projektu przyznano subwencję na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Andrzej Tymochowicz. Zalecane w agencji Profess --AC3/N/ŚLĄSKIE-, ekonomizacja innowacyjnej technologii iMachining do projektowania i zarządzania procesami obróbki metali wraz z zastosowaniem termokurczliwego stanowiska systemu mocowań., SILMA TOOLS , Dla tego projektu ogłoszono subwencję na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Szymon Nęcki. Zalecane warsztaty sprzedażowe w fundacji GFKM --4/Z/LUBUSKIE-, ekonomizacja na rynek innowacyjnej ściany modułowej o podwyższonej odporności ogniowej FOW opartej na własnej konstrukcji oraz uruchomienie, zaprojektowanej we własnym zakresie innowacyjnej technologii produkcji z wykorzystaniem automatyzacji oraz robotyzacji procesów., PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AND" AS, Dla tego wniosku przyznano środki na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Wojciech Skała. Zalecane treningi menedżerskie w agencji Training Partners

11.11.2016. 10:13