Raporty dodatkowe - gry strategiczne

Bardzo prosimy uczestników prowadzonych przez naszą organizację zajęć i symulacji decyzyjnych w ramach ścieżki inżynierskiej o przeczytanie poniższych książek przed wykładem Korporacyjne Symulacje Szkoleniowe.
Informujemy w tym miejscu, iż poniższa baza zawiera pozyje wykraczające poza tradycyjną wiedzę o grach i ma posłużyć do inspiracji odnośnie scenariusza wymyślanych przez Naszych Słuchaczy symulacji.
 • Szkolenie Postaw Zespołowych w Nowoczesnej Jednostce Biznesowej, Dawid Stanisławski
 • Szkolenia Zawodowe, Karina Balzak
 • Efektowna chemia
 • Ochrona p.poż w systemie ochrony cywilnej zak.pracy
 • Poradnik tokarza-automatowego.
 • Symulacje technologiczne – podstawy teoretyczne
 • Niezawodność elementów i urządzeń automatyki
 • Za co płaci członek spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego
 • Podstawy projektowania siłowni cieplnych
 • Lernt Mit Uns. dla kl.I L.O.
 • Na tropie przyczyn wypadków
 • Modele matematyczne elementów systemu elektroenergetycznego
 • Nowoczesne nawierzchnie bitumiczne
 • Niezawodność eksploatacyjna urządzeń technicznych
 • Fotografie materiałów i przedmiotów
 • Operatywna kontrola kosztów w przedsiębiorstwie
 • Leksykon inżyniera – spawalnictwo t. 1
 • Zwiększenie trwałości maszyn metodami technologicznymi
 • Orzecznictwo państwowego arbitrażu gospodarczego za 1982.
 • Rybactwo jeziorowe i rzeczne
 • Kierowanie inowacjami w przemyśle
 • Zbiór przepisów BHP w budownictwie t.II
 • Naprawa sprzętu rolniczego - Leksykon
 • Prawo administracyjne
 • Drewno moje hobby
 • Budownictwo mieszkaniowe Leksykon projektanta
 • Podręcznik metrologii. T. 2
 • Lotus 1-2-3 wersja 2.0 PPP
 • IBM PC dla każdego.
 • Angielsko-polski. Leksykon RACHUNKOWOŚCI
 • Inżynieria jakości
 • Koprocesory 80287,80387 oraz i486. 180str.,20cm.
 • Zjawiska termiczne w elementach i układach półprzewodnikowych. Układy i systemy elektroniczne. 259str.,23cm.
 • Corel DRAW 4.0 175 str., 15 cm
 • Elementy biochemii 352s,24cm
 • Związki tlenowe pierwiastków bloku sp 339 str., 21 cm
 • Technologia - frezarstwo Podręcznik dla ZSZ Wyd.V 383 str., 20 cm
 • Samochód bez tajemnic Wyd.V 167 str., 22 cm
 • Układy elektroniczne cz.III Układy i systemy cyfrowe 244 str.,23 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Praktyka kierowania 612s 23,6cm
 • Fizyczne Elementy elektrotechniki Wyd.II 483 str., 24 cm
 • Geografia ekonomiczna świata Wyd.III 486 str., 24 cm
 • Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesach zmian 238s 24cm
 • ObjectVision 127 str.,24 cm
 • Podręcznik geometrii wykreślnej - Anaglify Wyd.VI 101 str,24 cm
 • Ekologia, środowisko, przyroda podręcznik dla szkół średnich Wyd.II 416 str, 24 cm
 • Turbo Pascal 7.0
 • Chemiczne metody analizy ilościowej Wyd.IV 464 str, 21 cm
 • Ochrona i kształtowanie środowiska Wyd.IV 198 str, 20 cm
 • BHP w praktyce
 • Fundamenty geografii fizycznej ogólnej z elementami geologii - podręcznik dla szkół ponadpodstawowych 144 str, 24 cm
 • Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach wyd 4
 • Mikroekonomia Wyd.III 383 str, 24 cm
 • Europejskie prawa socjalne T.I 255 str, 24 cm
 • Wytrzymałość materiałów t1 539s 24cm
 • Pisarze świata - słownik encyklopedyczny 963 str, 24 cm
 • Słownik mitów i tradycji kultury 1360 str., 24 cm
 • Encyklopedia politologii t.4 Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata 395s 24cm
 • Mikroekonomia 337s 24cm
 • Kodeks spółek handlowych oraz prawo działalności gospodarczej. 573s,24cm
 • Auto CAD Konstrukcje budowlane 268 str. 24 cm
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi 408 str, 24 cm
 • Fundamenty technologii i konstrukcji mechanicznych 3 269s 24cm

  11.12.2016. 00:01