O grantach europejskich na szkolenia HR

Zawiadamiamy iż w ramach pogramu unijnego „Świętokrzyski Fundusz Społeczny” na Firmowe Szkolenia Z Zachowan Asertywnych subwencję dostały wymienione tutaj przedsięwzięcia:
 • Projekt Szkolenia Działu Marketingu w firmie Urzędzie Miejskim Tarnobrzeg
 • Cykl Szkoleniowy z kształtowania kultury organizacyjnej wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • "Key2vacation - nowatorski proces wymian"
 • eksport usług z zakresu testowania oprogramowania
 • innowacyjna technologia produkcji paliwa II generacji w procesie depolimeryzacji odpadów
 • innowacyjny wkład firmy "Heiche - Matusewicz" w rozwój technologii galwanizacji w przemyśle samochodowym.
 • opracowanie modułowych algorytmów ekologicznego spalania węgla
 • sporządzenie i wdrożenie metodyki produkcji segmentowych taśm ściernych szerokich.
 • opracowanie i uruchomienie procedury wytwarzania nowych innowacyjnych leków generycznych.
 • sporządzenie i uruchomienie wzoru użytkowego zbiornika do ciśnieniowych filtrów wodnych
 • opracowanie koncepcji modernizacyjnej technologii recyklingu betonu dla produkcji nowo-sparametryzowanego wyrobu.
 • opracowanie oraz implementacja innowacyjnego urządzenia - Multiroutera CDMA/UMTS/HSPA wraz z modelem do zdalnego zarządzania dla operatorów telekomunikacyjnych (PKWiU 26.30.23).
 • struktura dentystyczna usługi elektroniczne szansą na nowe standardy w branży
 • opracowanie PREPARATÓW POLIFENOLOWYCH POCHODZENIA ROŚLINNEGO O WŁAŚCIWOŚCIACH PRZECIWPŁYTKOWYCH I KARDIOPROTEKCYJNYCH
 • reorganizacja istniejącego serwisu zdalnego chce.to poprzez wdrożenie nowych e-usług.
 • proces B2B dla firm tworzacych środowisko kancelaryjnego obiegu dokumentów.
 • projekt wraz z biblioteką modułów dla modułowej analizy i interaktywnej syntezy ruchu postaci ludzkiej
 • utworzenie centrum B+R celem stworzenia dedykowanej platformy obsługi instalacji technologicznych
 • implementacja nowoczesnego modelu elektronicznej księgowości realizowanej w procesie B2B.
 • implementacja nowoczesnych procedury uzdatniania wody przez firmę H2Optim Sp. z o.o.
 • uruchomienie koncepcji intensyfikacji eksportu w przedsiębiorstwie Extrem Sp. z o.o.
 • wdrożenie elektronicznej platformy współpracy B2B umożliwiającej automatyzację wymiany informacji między Agito S.A. a partnerami
 • implementacja innowacji technologicznych i produktowych w firmie HYBRES z Rzeszowa
 • wypracowanie interaktywnej platformy barteru wielostronnego BarterOnline.pl
 • stworzenie elektronicznego serwisu e-Logo-Edukacja opartego o innowacyjne e-usługi: e-logopedia i e-statystyka
 • wypracowanie mobilnego serwisu o nieruchomościach z woj. łódzkiego przeznaczonych na sprzedaż.

  23.05.2016. 00:07