Najbardziej Polecane Szkolenia Miękkie

Wartość przedsiębiorstwa to nie tylko wartość giełdowa lub pasywa, ale jeszcze przyjazny adres internetowy. Niejednokrotnie to od nich zależy sukces przedsiębiorstwa, bez względu na pole działania. Dlatego nie będzie żadnym zaskoczeniem, że rodzime przedsiębiorstwa niezwykle często troszczą się rozwojem swoich ludzi. Od dawna wyraźnie widać w szkoleniowym biznesie niezwykły wzrost koniunktury. Nie zahamował tego nawet miniony problem w gospodarce.

Od czasu transformacji gospodarczej szczególną popularnością cieszą się szkolenia – wnioskujemy z opublikowanego badania Polecane Kursy Interpersonalne. Oczywiste jest, że kadra menedżerska o wysokich kwalifikacjach to podstawa biznesowego przedsięwzięcia. Przedsiębiorstwa systematycznie proponują warsztaty z kierowania projektami, z asertywności, motywacji albo z budowania zaangażowania.

Kursy takie charakteryzuje się jako otwarte a także zamknięte. Te ostatnie przygotowywane są na zamówienie konkretnych firm. Biorą w nich udział tylko menedżerowie tych spółek. Warsztaty otwarte, jak wynika to z nazwy, przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych określoną dziedziną. Niestety, osoby korzystające z warsztatów otwartych muszą najczęściej płacić za nie z własnej kieszeni. Rzecz jasna, zaangażowanie kapitałowe w nasze kompetencje to dobrze wydane pieniądze.

Nauczaniem na warsztatach biznesowych zajmują się zazwyczaj profesjonalni trenerzy. Gros z nich specjalizuje się w jakiejś tematyce, np. w skutecznym delegowaniu zadań, w motywacji, technice prowadzenia negocjacji itd. Specjaliści prowadzący szkolenia winni wykazywać nie wyłącznie dużą i wyczerpującą wiedzę, ale ponadto odpowiednie predyspozycje. Przecież chodzi o to, aby znajomość tematu w stosowny sposób aplikować szkolonym osobom. Oczekiwana jest na dodatek wiedza z mowy ciała, umiejętność prowadzenia demonstracji multimedialnych i nawiązywania kontaktów interpersonalnych.

Metodyka kursów biznesowych jest często podobna. Stosuje się pokazy multimedialne, omawianie przykładów z rzeczywistości, działania w grupach oraz testy. Niejednokrotnie ustalane są również specjalne porady po uczestniczeniu w warsztatach. Im bardziej skomplikowana problematyka, tym dłuższe zajęcia, zaplanowane nawet na trzy dni.

Branża szkoleń rośnie dynamicznie i jest prawie pewne, że ta tendencja nie nie ulegnie zmianie w perspektywie kilku najbliższych lat. Bardzo cenione są także eventy integracyjne połączone z szkoleniami. Ich wielkim plusem jest nie tylko okazja przekazania wiedzy, ale ponadto konsolidacja osób pracujących w tej samej firmie.

02.10.2014. 10:46