Lista dofinansowań na kursy HR

Klienci z niektórych korporacji aplikowali o granty i w porozumieniu z nami dostarczyli adekwatne zgłoszenia do instytucji finansujących. Informujemy że w ramach funduszu dotacyjnego „Zachodniopomorski Fundusz Edukacyjny” na weekendowe Licencjonowane Szkolenia Z Zarządzania Ludźmi grant nabywają następujące przedsięwzięcia:
 • Projekt Szkolenia Asystentek w spółce Urzędzie Miejskim Tarnobrzeg
 • Szkolenia z rozwoju efektywności odpowiedzią na potrzeby pracowników.
 • Opatentowanie makaronu instant nowej generacji.
 • eksport generatorów prądotwórczych dużych mocy dla siedzib ludzkich w Afryce
 • zoptymalizowana, przyjazna środowisku komora detonacyjna dla ładunków do 2 kg TNT (trotylu)
 • nowoczesny SERWIS 6-KLASISTY jako pomoc dydaktyczna oraz wsparcie w przygotowaniach do egzaminu.
 • sporządzenie interdyscyplinarnego modelu Zarządzania Jednostkami Samorządu Terytorialnego eRATUSZ
 • (Kod PKWiU: 31.50)
 • sporządzenie i implementacja nowego wzoru użytkowego przez Spółkę EMITER
 • opracowanie i uruchomienie wzorów przemysłowych i użytkowych w firmie DROG-BRUK A.P. Szczerek Sp.J.
 • sporządzenie oraz wdrożenie modernizacyjnego produktu - procesu rejestracji i analizy sygnalizacji w sieciach GSM oraz UMTS na styku A-bis/Iub (PKWiU 26.30)
 • opracowanie wzoru użytkowego modernizacyjnego elementu z branży produkcji maszyn i urządzeń stolarskich.
 • platforma e-learningowa w zakresie specjalistycznych zagadnień podatkowych oraz ramowych programów wsparcia UE
 • przygotowanie "planu intensyfikacji importu" dla firmy "Levant"
 • unowocześnienie Centrum Informatyki ALSTOM Power Sp. z o.o.
 • proces informatyczny wspomagający zarządzanie regułami biznesowymi klasy BRMS
 • technologia wytwarzania ściernic ze spoiwem żywicznym ze zmniejszoną ilością substancji szkodliwych emitowanych do środowiska PKWiU 26.81.Z
 • utworzenie portalu cyfrowego www.inwestycjewinnowacje.pl - platformy nowoczesnego biznesu.
 • stworzenie Wirtualnego Doradcy Podróży
 • uruchomienie nowoczesnego systemu teleinformatycznego w spółce Pactor umożliwiającego wymianę rejestrów z partnerami biznesowymi.
 • wdrożenie procesu B2B do wspomagania prac serwisowych i zarządzania gospodarką magazynową
 • wdrożenie technologii Merkel Vocomatic do produkcji siłowników hydraulicznych
 • wdrożenie innowacji produktowej na rynku opakowań kartonowych
 • wypracowanie zdalnego portalu bazy wiedzy z zakresu prawa PRAWOTEKA.PL
 • wypracowanie cyfrowego serwisu edukacyjnego służącego do wspomagania nauki pamięciowej
 • stworzenie cyfrowego serwisu udostępniającego funkcjonalności projektu komputerowego wspierającego zarządzanie mikro i małą firmą.

  01.11.2016. 00:04