Dofinansowanie na kursy zamknięte

Uczestnicy z wybranych podmiotów przygotowali dokumentację dot. funduszy unijnych i współpracując z naszymi konsultantami przekazali wymagane dokumenty do instytucji finansujących. Informujemy że w ramach pogramu dofinansowań „Mazowiecki Fundusz Edukacyjny” na dwa Treningi HR dotację dostały wymienione tutaj projekty:
 • Szkolenie Handlowców w firmie Konwikpol
 • Warsztaty Szkoleniowe z rozwoju efektywności impulsem innowacji.
 • "Key2vacation - nowatorski program wymian"
 • zaawansowana koncepcja mobilnego wsparcia sprzedaży ECOD Agent 3.0
 • innowacyjna procedura recyklingu tworzyw sztucznych
 • sporządzenie zaawansowanych algorytmów ekologicznego spalania węgla
 • sporządzenie i uruchomienie procedury chemicznej segregacji i utylizacji odpadów komunalnych.
 • sporządzenie i wdrożenie procedury wytwarzania nowych leków generycznych
 • sporządzenie i wdrożenie wzorów przemysłowych i użytkowych w spółce DROG-BRUK A.P. Szczerek Sp.J.
 • sporządzenie innowacyjnej receptury i implementacja do produkcji preparatu stosowanego w leczeniu grzybic.
 • sporządzenie serwisu społecznościowo-biznesowego nowej generacji.
 • struktura komputerowa B2B do wspólpracy z podmiotami korporacyjnymi gwarancją innowacyjności Dominium S.A.
 • platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych
 • reorganizacja platformy informatycznej dla modelowego zarządzania usługami technicznej obsługi obiektów- SES Support
 • program Badań i Monitoringu Gospodarki Rybnej - INTEGRYB
 • system rezerwacyjny połączeń lotniczych dedykowany do obsługi firmowych podróży służbowych oraz sprzedaży detalicznej agencji turystycznych.
 • opracowanie ogólnokrajowego ośrodka innowacji i transferu metodyki w zakresie e-zdrowia
 • wdrożenie modernizacyjnego procesu elektronicznej wymiany rejestrów typu B2B - eLink B2B
 • implementacja harmonogramu ekspansji eksportu w przedsiębiorstwie procesics-Pab Sp. z o.o.
 • wdrożenie harmonogramu ekspansji importu w przedsiębiorstwie Marbo S.C.
 • uruchomienie elektronicznej platformy współpracy B2B umożliwiającej automatyzację wymiany informacji między Agito S.A. a partnerami
 • wdrożenie modernizacyjnej metodyki celem wprowadzenia zasadniczo zmienionych produktów przez BIOFARM.
 • wypracowanie cyfrowego modelu informacji o koncertach muzycznych
 • stworzenie elektroniczneGO SERWISU - PORÓWNYWARKI CENOWEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ SYSTEMOWEJ REZERWACJI USŁUG TURYSTYCZNYCH.
 • stworzenie mobilnego serwisu usług audytu konsumenckiego dla sieci sklepów sprzedaży detalicznej.

  01.10.2015. 00:08